Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 30/3/2020, Tiểu Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã tổ chức họp cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo gồm: Báo cáo kiểm điểm của BCH, Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; nội dung tiêu đề các báo cáo tham luận, chương trình Đại hội và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo chính trị. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến bố trí nội dung, thời lượng của chương trình Đại hội; một số tham luận nội dung chưa phù hợp với thực tế đơn vị, chưa bao quát, nên bổ sung thêm tham luận của UBND huyện để phong phú hơn; báo cáo kiểm điểm còn dài, cần cô đọng, rút gọn lại, nên để từ 10 – 11 trang và bổ sung thêm phần phòng, chống Covid – 19; đối với chương trình hành động phần mục tiêu tổng quát cần cô động lại, cần đảm bảo đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng tiểu Ban văn kiện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng tiểu Ban văn kiện thống nhất chương trình đại hội vẫn tổ chức làm 4 buổi, đồng thời đề nghị Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cần xây dựng 2 phương án cho chương trình đại hội; nâng thời gian thảo luận tại tổ, điều chỉnh thời gian giải lao cho phù hợp; tham mưu thành phần đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và ban kiểm phiếu cho hợp lý; đối với phần tham luận của các đơn vị tại đại hội cần rà soát lại, lựa chọn nội dung, điều chỉnh câu từ cho phù hợp, một số đơn vị sẽ thay đổi, điều chỉnh nội dung tham luận cho phù với với tình hình, bổ sung thêm tham luận về cải cách hành chính; đối với báo cáo kiểm điểm nội dung cần điều chỉnh lại để bám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của BCH trong nhiệm kỳ, việc đánh giá các màng, các lĩnh vực phải đều, tiếp tục hoàn thiện và rút gọn lại còn từ 13 – 15 trang; về Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội vẫn còn dài cần rút gọn lại nữa và tiếp tục có bổ sung để hoàn thiện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà