Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 8/1/2019, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đại diện các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo, chuyên viên các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó năm 2018, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, công tác dân vận. Việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng thương hiệu Đầm Hà” được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt. Thực hiện Đề án 25 huyện đã quyết liệt trong công tác tổ chức cán bộ qua đó giảm 8 đầu mối cơ quan cấp huyện, 2 đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc phòng. Tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Đảng, tiền thân của Đảng bộ huyện, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong năm kết nạp 110 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 92,4% kế hoạch, qua đánh giá 36/36 chi, đảng bộ, có 7 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 25% và 28 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng 77,8%. Về tập thể lãnh đạo quản lý 12 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 20,3% và 59 tập thể  hoàn thành tốt nhiệm vụ 81,9%.

Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, nội dung hướng về cơ sở, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, đã thực hiện thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội với tổng số 17 cuộc ( trong đó có 6 cuộc kiểm tra, 8 cuộc giám sát, 3 cuộc thanh tra) góp phần quan trọng kịp thời ngăn chặn vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII được triển khai thực hiện nghiêm túc, tư tưởng niềm tin của nhân dân được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí đã thắng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề nghị năm 2019 các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:  Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW và Chương trình hành động số 21 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tổ chức bộ máy, biên chế; Tiến hành rà soát, luân chuyển, quy hoạch, sát hạch cán bộ công chức cấp huyện; thi bí thư chi bộ giỏi, tổ chức rút kinh nghiệm, sơ tổng kết các mô hình hợp nhất, nhất thể hóa, mô hình mới; Làm tốt công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; Phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở thôn, bản, khu phố hàng tháng; Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là thực hiện kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, rà soát các lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm như quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, quản lý trật tự đô thị, CCHC, hoạt động Trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, tăng tính chịu trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân, cán bộ, đảng viên, chủ động nắm tình hình an ninh vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh  cơ sở và diễn biến trên mạng xã hội; Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở, rà soát và nâng cao hiệu quả của quy ước, hương ước thôn, bản, khu phố, tổ hòa giải cơ sở, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019.

Huyện ủy Đầm Hà khen thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2018

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng và chia tay đồng chí Bùi Thị Loan nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nghỉ hưu

Nhân dịp này, Huyện ủy Đầm Hà đã khen thưởng cho 7 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2018, 1 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; khen thưởng 10 bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 4 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2014 – 2018).

              Mai Thắm  – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)