Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24

Chiều ngày 8/1, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 24 để thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao về kết quả kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy. Theo đó, trong năm 2018, tập thể Ban thường vụ đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cụ thể hóa bằng các chương trình, Nghị quyết, kế hoạch phù hợp và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Các đồng chí ủy viên BTV và đồng chí lãnh đạo huyện đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, nơi cư trú, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, thẳng thắn, trách nhiệm, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả 09/12 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03/12 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị cũng thông qua tờ trình và tiến hành bỏ phiếu đề nghị mức xếp loại đối với Đảng bộ huyện năm 2018.

                                           CTV.Minh Hải