Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà thông tin chuyên đề “Tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và những vấn đề đặt ra cho cán bộ, đảng viên hiện nay”

Ngày 29/5, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và những vấn đề đặt ra cho cán bộ, đảng viên hiện nay”.

Đến dự có Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên viên cao cấp Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở: Cơ quan Huyện ủy, Cơ quan Chính quyền, Công an huyện, Quân sự huyện, trường Trung học Phổ thông Đầm Hà, Trung tâm y tế và đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, phó bí thư chi bộ Chi cục Thuế khu vực Hải Hà – Đầm Hà, chi bộ Ngân hàng NN&PTNT Đầm Hà, Trạm Biên phòng Đầm Hà.

Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên viên cao cấp Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thông tin nội dung chuyên đề đến đội ngũ cán bộ, đảng viên

.Tại hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên viên cao cấp Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã thông tin đến cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và một số công tác đối ngoại của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” với quyết tâm “không có vùng cấm”, công tác phòng chống tham nhũng được tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong cả hệ thống chính trị và đã đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, được dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Những kết quả đó đã chứng minh cho ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân ta, vừa góp phần thúc đẩy sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội đất nước, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hội nghị chuyên đề có rất nhiều nội dung quan trọng, có tính thời sự giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Đảng viên tham dự hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Vui, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Vũ Thị Vui, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cộng tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng chức vụ, kinh tế, tiêu cực” và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở tiếp tục chỉ đạo cho cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, niềm tin đối với Đảng và chế độ, tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Ban tuyên giáo Huyện ủy đưa các nội dung chuyên đề vào cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ nhằm thông tin đến các chi bộ cơ sở để tuyên truyền rộng rãi đến đảng viên trên địa bàn huyện; Trung tâm TT&VH đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất.

                                                         Mai Thắm  (Trung tâm TT&VH)