Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sáng ngày 15/10, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Dự lớp tập huấn có lãnh đạo các Ban, cơ quan xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; cán bộ phụ trách công tác dân vận Đảng ủy Công an, Quân sự huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; Trưởng, phó, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các xã, thị trấn.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề

Lớp tập huấn đã được đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề : Thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ; nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Qua đó đã trang bị, cập nhật, bổ sung những thông tin, kiến thức mới, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ dân vận các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận của hệ thống chính trị, sự tâm huyết, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong tham mưu , triển khai thực hiện các nhiệm vụ, góp phần không ngừng đẩy mạnh, nâng cao  chât lượng, hiệu quả công tác dân vận , đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay.

                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)