Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 – QĐi/TW; chỉ thị số 27 CT/TW của Bộ Chính trị; 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03 – NQ/TU và Nghị quyết số 04 ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 24/4, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 – QĐi/TW của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,lãng phí, tiêu cực”; 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết

Trong 5 năm qua, việc triển khai Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW; công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy đã đi vào nề nếp, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Công tác tiếp dân từ huyện đến cơ sở được chỉ đạo giải quyết kịp thời, hạn chế kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục, không để phát sinh điểm nóng về đơn thư. Người đứng đầu cấp ủy huyện đã tổ chức 52 cuộc tiếp dân định kỳ; 6/6 cuộc tiếp dân đột xuất; người đứng đầu cấp ủy xã đã tiếp dân định kỳ 1.009 cuộc/82 công dân được tiếp; đồng thời tổ chức nhiều cuộc đối thoại với với dân, doanh nghiệp kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc. Ngoài trực tiếp tiếp công dân, hàng tuần, đồng chí Bí thư Huyện ủy đều dành thời gian đi kiểm tra thực tế tại các địa điểm có kiến nghị phản ánh của người dân làm cơ sở cho việc chỉ đạo giải quyết thấu đáo, triệt để những nội dung phản ảnh, kiến nghị của Nhân dân, qua đó hiệu quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW, của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,lãng phí, tiêu cực”; Nghị quyết số 03-NQ/TU; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới đã được Huyện ủy Đầm Hà lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra đạt kết quả tốt. Công tác quản lý đối tượng, số vụ phạm pháp hình sự, đối tượng nghiện ma túy, cai nghiện, tỷ lệ tái phạm, tai nạn giao thông giảm. Công tác tiếp nhận xử lý đơn thư, tin báo, tố giác tội phạm tỷ lệ được nâng cao; 100% trụ sở công an xã được xây dựng hòa thành. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, tuyển chọn công dân nhập ngũ được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, TTATXH tiếp tục được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, mô hình sáng tạo, hiệu quả, những đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa các quy định,Nghị quyết nêu trên.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được và nhấn mạnh một số mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lực lượng công an, quân sự vững mạnh toàn diện; tiếp tục củng cố lòng tin của Nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm chính trị, phát triển kinh tế xã hội, ANQP; giữ vững ANCT, TTATXH và xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phát sinh; xây dựng huyện sạch ma túy, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị đối với việc tiếp công dân, giải quyêt khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự, an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở. Ưu tiên dành nguồn lực xây dựng các công trình quốc phòng an ninh, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân và các nhiệm vụ cải cách tư pháp. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể từ huyện đến thôn, bản, và người có uy tín phát huy vai trò trong nắm tình hình; các lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại ngay từ cấp cơ sở. Xử lý có hiệu quả các vụ việc kéo dài, phức tạp. Xây dựng LLVT huyện vững mạnh, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của ngành dọc, của cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, văn hóa, phát huy khối đại đoàn kết toàn, dân tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả các phong trào, các mô hình đang triển khai thực hiện cơ sở, cấp huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)