Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà tổ chức phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ năm 2023

Ngày 18/10, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ năm 2023 của huyện Đầm Hà tổ chức phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ đối với 3 ứng viên đã hoàn thành phần thi viết. Dự có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển và các thành viên của Hội đồng thi tuyển.

Các thí sinh bốc thăm thứ tự dự thi

Thí sinh trình bày đề án.

Tại kỳ thi tuyển, các ứng viên tham gia thi theo hình thức thuyết trình đề án và trực tiếp trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển đưa ra. Đề án được các ứng viên trình bày trước Hội đồng thi tuyển tập trung vào nội dung: Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sau khi bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; Đánh giá thực trạng, phân tích những ưu điểm, mặt mạnh, những khuyết điểm, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chắc danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

Thông qua việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ. Qua đó, phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, có đủ năng lực lãnh đạo, quản lý để giúp huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện, đồng thời nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác cán bộ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác tuyển chọn đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định.

                                                                             Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)