Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bảo vệ Đề án Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Tân Bình năm 2023

Ngày 19/10, Hội đồng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Tân Bình năm 2023 đã tổ chức phần thi trình bày đề án thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Tân Bình đối với 5 ứng viên đã hoàn thành phần thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung. Dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển và các thành viên của Hội đồng thi tuyển.

Tại kỳ thi tuyển, các ứng viên tham gia thi theo hình thức thuyết trình đề án và trực tiếp trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển đưa ra. Đề án được các ứng viên trình bày trước Hội đồng thi tuyển tập trung vào nội dung: Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sau khi bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; Đánh giá thực trạng, phân tích những ưu điểm, mặt mạnh, những khuyết điểm, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chắc danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

Thí sinh bốc thăm thứ tự dự thi

Thí sinh trình bày đề án

Việc tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình năm 2023 nhằm tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ quản lý trong ngành giáo dục nói riêng, công tác quản lý nói chung; để lựa chọn những ứng viên có đủ năng lực, trình độ, có tâm, có tầm làm công tác quản lý; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện

                                                                            Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)