Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 9/3, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng khối MTTQ và các Tổ chức CTXH huyện; đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và KH số 26/KH-UBND ngày 10/2/2023 của UBND tỉnh về việc tổ cức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), huyện Đầm Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tới tất cả các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức như: Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ https://luatdatdai.monre.gov.vn; góp ý trực tiếp bằng văn bản, thư điện tử; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; đăng công khai trên trang thông tin điện tử, trang DDCI của huyện để thuận lợi cho các tổ chức, các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện đã phổ biến, thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề như: Chính sách an sinh xã hội, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ chế chính sách, tài chính giá đất; các vấn đề về giải quyết tranh chấp đất đai, đối tượng cho tặng đất đai; trình tự, thủ tục thu hồi đất; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.v.v.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)