Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” năm 2022

Chiều ngày 26/10/2022, Trung tâm chính trị huyện Đầm Hà đã mở lớp bồi dưỡng chuyên đề Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc cho các đồng chí là Trưởng, phó mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở xã, thị trấn.

Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 26/10/2022 các học viên sẽ được tiếp thu 4 nội dung về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, bao gồm: Vấn đề Dân tộc theo nghị quyết tại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 06- Q/TU và Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện nghị quyết 06- Q/TU của Tỉnh ủy “về phát triển bền vững kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”; Tình hình dân tộc và kết quả thực hiện nghị quyết số 06- Q/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển bền vững kinh tế -xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hưứng đến năm 2030” của huyện Đầm Hà; Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở hiểu rõ hơn nữa về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, từ đó góp phần triển khai hiệu quả các chính sách về dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và củng cố khối đoàn kết thống nhất các dân tộc tại địa phương.

                                                                                    Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)