Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bí thư Huyện ủy kiểm tra thực tế tại xã Quảng Lâm, Quảng An

Ngày 25/10, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra thực tế các dự án trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023 – 2025. Cùng đi có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ và đoàn công tác đã kiểm tra việc xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Quảng Lâm; Đập và tuyến đường ống cấp nước tưới Lý Lày Mỷ, bản Siệc Lống Mìn – xã Quảng Lâm; Xây dựng hệ thống cấp nước sạch Quảng An; Tuyến đường tránh tràn Bình Hồ 1, cầu Thanh Y, Cống Suối Mắm đi xã Quảng An…

Bí thư đến kiểm tra thực tế, triển khai công việc tại trụ sở xã Quảng An

Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu lãnh đạo xã Quảng Lâm cần phối hợp với đơn vị tư vấn, cơ quan có liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo chi tiết kế hoạch xây dựng hệ thống nước sạch Quảng An, Quảng Lâm, các dự án xây dựng cầu và đường dẫn. Đôn đốc xã Quảng An tập trung chú trọng vào vệ sinh môi trường cảnh quan. Đồng thời tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng.

                                                                                  Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)