Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp xét khen thưởng cho ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022

Sáng ngày 18/8/2022, UBND huyện tổ chức Họp xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện,  đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện thông qua danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng năm học 2021 – 2022. Qua xem xét thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng năm học 2020 – 2021, các thành viên Hội đồng – Thi đua khen thưởng của huyện thảo luận, cho ý kiến và thống nhất với đề xuất của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, đề nghị các cấp có thẩm quyền xét và công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với 39 tập thể và 981 cá nhân. Trong đó, đối với tập thể, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 đơn vị, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 06 đơn vị, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 28 đơn vị, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 02 đơn vị; Đối với cá nhân, đề nghị  công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 07 cá nhân, Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 112 cá nhân, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 53 cá nhân và công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 729 cá nhân.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ động phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện hoàn thiện hồ sơ của các tập thể, cá nhân đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp theo thẩm quyền xét khen thưởng theo đúng quy định.

Quốc Nghị