Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Ngày 18/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện đã mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, xã; đội ngũ cộng tác viên MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, ngành giáo dục huyện; tổ giúp việc tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí trên mạng xã hội của huyện; các đồng chí cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở phụ trách công tác tuyên truyền.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay; hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng phức tạp, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng phát huy tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội; chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác thông tin tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35 từ huyện đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng đã được nghe các đồng chí giảng viên truyền đạt các nội dung: phương pháp nhận diện âm mưu, thủ đoạn, tình hình chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và giải pháp phòng chống trên không gian mạng trong tình hình hiện nay; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo 35 các cấp, tổ giúp việc, cộng tác viên Ban chỉ đạo 35; Kỹ năng đấu tranh, phản bác, xử lý những thông tin xấu, độc, thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng; Hướng dẫn và thực hành tạo lập và sử dụng, quản lý fanpage, group, tài khoản facebook, xây dựng tin bài, comment; quy trình phối hợp tuyên truyền, trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt một số nội dung của lớp bồi dưỡng

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Phó trưởng Công an huyện truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho các học viên nắm được những nội dung cốt lõi về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác các các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay.

                                              Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)