Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp trực tuyến toàn tỉnh rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Sáng 27/1, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh rà soát công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Từ ngày 8/1/2021, Ban chỉ đạo cuộc bầu cử của tỉnh được thành lập, gồm 15 đồng chí, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban. Đồng thời, thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh với 31 thành viên, 13/13 địa phương cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Các ngành, đơn vị, địa phương chủ động rà soát các điều kiện cho công tác chuẩn bị bầu cử. Trong đó, đã rà soát và tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi nắm tình hình triển khai công tác bầu cử của 13 địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Như vậy, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của Quảng Ninh sớm hơn so với quy định của Trung ương và các địa phương khác trong toàn quốc; đảm bảo sự chủ động trong triển khai các bước tiếp theo.

Đại biểu theo dõi hội nghị qua đường truyền trực tuyến

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý hết sức quan trọng để bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là HĐND các cấp. Đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang hiểu rõ về ý nghĩa, quy trình cuộc bầu cử, các bước hiệp thương, công tác chuẩn bị nhân sự. Đồng thời, tăng cường phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lực lượng vũ trang tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh ban hành dự toán kinh phí cho bầu cử.

UBND các cấp tiếp tục tổ chức thành lập các tổ bầu cử, chuẩn bị tài liệu, phiếu bầu cử, địa điểm bầu cử, cơ sở vật chất, trang trí, công tác hiệp thương.

                  Ảnh Mai Thắm (tin theo báo Quảng Ninh)