Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp rà soát tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quảng Tân

Ngày 11/11/2023, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp để rà soát tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quảng Tân. Dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cuộc họp đã thông qua Kế hoạch phân công chỉ đạo, triển khai thực hiện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tân Sơn, xã Quảng Tân, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) cho các cơ quan, đơn vị có liên quan. Công tác xây dựng chương trình, kịch bản của Ngày hội; chương trình văn nghệ, các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa – thể thao; công tác chuẩn bị các sản phẩm trưng bày như sản phẩm OCOP, dụng cụ, trang phục; công tác tuyên truyền, khánh tiết…

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí thống nhất với nội dung của chương trình văn nghệ, các hoạt động văn hóa – thể thao, trò chơi dân gian tại Ngày hội; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung xây dựng kịch bản chi tiết của chương trình Ngày hội, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác lễ, đón tiếp đại biểu; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các thôn trên địa bàn xã; chuẩn bị đa dạng các sản phẩm OCOP tại gian trưng bày các sản phẩm, trang phục địa phương. Xã Quảng Tân tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Ngày hội, đảm bảo việc tổ chức phải tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí và phát huy được truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Quảng Tân nói chung và của thôn Tân Sơn nói riêng.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm

Quốc Nghị