Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện năm 2022

Ngày 25/12/2022, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện đã tổ chức họp để xét thi đua, khen thưởng năm 2022. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện và các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cơ quan thường trực báo cáo Tờ trình đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như: Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen cho 33 tập thể, 61 cá nhân; LĐTT cho 31 tập thể, 211 cá nhân và Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 29 cá nhân. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen 7 cá nhân và 2 tập thể; tặng cờ thi đua 3 tập thể, danh hiệu Tập thể LĐXS 08 đơn vị và CSTĐ cấp tỉnh cho 2 cá nhân. Qua nghe hướng dẫn về công tác khen thưởng, các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng của huyện đã tham gia, thảo luận, đề xuất, điều chỉnh bổ sung các nội dung trong báo cáo đề nghị khen thưởng của cơ quan thường trực đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phát biểu kết luận

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện nhấn mạnh: Công tác thi đua khen thưởng phải được tổ chức thường xuyên, thực hiện công khai, dân chủ, hiệu quả và thực sự tạo khí thế thi đua trong CC, VC, NLĐ, là động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đề nghị cơ quan thường trực rà soát lại, tham mưu bổ sung thêm các trường hợp có nhiều cống hiến, xứng đáng được khen thưởng để xem xét có động viên kịp thời.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH