Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tập huấn giáo dục STEM, GDĐP lớp 3, giáo dục ATGT, chăm sóc mắt cấp Tiểu học cho CBQl, GV năm 2022 – 2023

Ngày 24/12, tại hội trường trung tâm văn hóa các Dân tộc huyện Đầm Hà, Phòng GD&ĐT Đầm Hà tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học về giáo dục STEM, triển khai tập huấn, sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023, nâng cao năng lực cho CBQL, GV dạy học tích hợp tài liệu an toàn giao thông và hướng dẫn triển khai tài liệu Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh tiểu học cấp tiểu học năm học 2022 – 2023.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triệu tập là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên môn tiểu học, 100% CBQL, GV, GV bộ môn mỹ thuật ở các trường tiểu học địa phương sẽ được nghe phổ biển về các nội dung: Hướng dẫn, định hướng triển khai giáo dục STEM cấp tiểu học; những vấn đề chung về giáo dục STEM cấp tiểu học; Trải nghiệm Chủ đề STEM (Bài học STEM); trải nghiệm Chủ đề STEM (Hoạt động trải nghiệm STEM); Thực hành xây dựng Chủ đề STEM. Giới thiệu nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; khung nội dung giáo dục địa phương lớp 3 tỉnh Quảng Ninh; Giới thiệu Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 tỉnh Quảng Ninh; Hướng dẫn triển khai, sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh đối với lớp 3. Tích hợp tài liệu ATGT vào các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học. Triển khai tài liệu Chăm sóc mắt cho học sinh tiểu học; Tìm hiểu về cấu tạo mắt, các bệnh và tật về mắt thường gặp ở học sinh tiểu học; Giới thiệu tìm hiểu về bộ tài liệu giáo dục “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh tiểu học”; Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu “Chăm sóc mắt và chống mù lòa cho học sinh tiểu học”, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018; Thực hành thiết kế hoạt động học nhằm lồng ghép, tích hợp các nội dung đã giới thiệu vảo bài học cụ thể.

Giáo viên phát biểu tại buổi tập huấn

Giáo dục STEM có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài phát triển các năng lực và phẩm chất như định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM đặc biệt quan tâm trong việc nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong các môn học thuộc lĩnh vực STEM, đồng thời tăng cường hoạt động kết nối với cộng đồng. Với vai trò đó, sau khi được tập huấn, phổ biến các cán bộ quản lí, giáo viên huyện Đầm Hà từng bước tiếp cận, nghiên cứu tài liệu giáo dục STEM đưa vào chương trình giảng dạy một cách hiệu quả phù hợp với đối tượng và điều kiện của địa phương.

                                                                           Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)