Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban UBND huyện

Sáng  ngày 14/9/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để nghe và cho ý kiến một số nội dung. Dự họp có đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo đề xuất triển khai kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương – DDCI Quảng Ninh 2022 theo KH số 216 ngày 6/9/2022 của UBND tỉnh; Báo cáo đề xuất nhu cầu bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 theo Công văn số 3459 ngày 12/9/2022 của Sở KH&ĐT.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với các nguồn vốn các cơ quan, đơn vị cần tính toán cân đối sử dụng cho hợp lý theo đúng quy định; đối với các công trình, dự án cần tập trung giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ, KH đã đề ra; điều chuyển nguồn vốn của các công trình, dự án cho hợp lý; đối với các công trình đã hoàn thành công tác GPMB cần tập trung khởi công và giải ngân vốn đảm bảo tiến độ; tập trung đẩy mạnh tiến độ các công trình, dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng KH đã đề ra.

Quốc Nghị