Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Chiều ngày 15/10/2020, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong chương trình công tác tháng 10/2020. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn đã báo cáo hiện trạng và đăng ký  kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2021-2030; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; phương án quy hoạch, cập nhật kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án Khu du lịch sinh tái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại đảo Vạn Vược của Công ty TNHH Heritage và dự án Khu đô thị tại xã Quảng Tân, Thị trấn Đầm Hà của Công ty CP ĐTXD&TM M.K.L; kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật liệu san lấp mặt bằng, theochir đạo của UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân có rừng sản xuất chuyển sang trồng rừng gỗ lớn; các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu cho các xã nếu không đăng ký trồng rùng mới được thì sẽ đăng ký chuyển hóa từ rừng cây có sẵn đủ điều kiện sang rừng gỗ lớn; phòng NN&PTNT, Kiểm lâm và các xã phối hợp thống kê, rà soát, xác định rõ địa chủ trồng và kế hoạch cụ thể. Các xã, thị trấn cần khảo sát thực tế để thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đảm bảo hợp lý, hiệu quả; các xã, thị trấn cần rà soát lại quy hoạch sử dụng đất thời kỳ trước để xác định chỉ tiêu đăng ký các loại đất cho thời kỳ 2021-2030 một cách hợp lý; thị trấn không quy hoạch đất nông nghiệp nữa mà chuyển sang quy hoạch đất phi nông nghiệp; các xã cần điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng NTM sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phòng NN&PTNT, phòng TN&MT, Kiểm Lâm và xã Đầm Hà  phối hợp làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; xã Quảng Tân, Thị trấn và các cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và danh mục thu hồi đất trước ngày 25/10. Phòng TN&MT cần phối hợp với Sở TN&MT tỉnh để xác định rõ vị trí các mỏ đất cần đấu giá và không cần đấu giá.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà