Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 8/4/2022, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện, để nghe và cho ý kiến về một số nội dung. Dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; một số cơ quan chuyên môn, lãnh đạo các xã liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất đối với tình trạng người dân bỏ không canh tác đất trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện; báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, quản lý quỹ đất hai bên tuyến đường cao tốc; báo cáo rà soát lại diện tích, phạm vi, ranh giới rừng tự nhiên và tiến độ thực hiện dự án khu du lịch sinh thái thác Bạch Vân, xã Quảng An; báo cáo rà soát các thành phần hồ sơ liên quan đối với các dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn huyện năm 2022, định hướng đến năm 2025; báo cáo kế hoạch thực hiện đấu giá dự án Khu đô thị phía Tây Nam sân vận động thị trấn Đầm Hà; báo cáo kết quả rà soát, đề xuất nhu cầu vốn đầu tư thực hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị Y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham gia ý kiến

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã cần rà soát kỹ diện tích đất bỏ hoang do không có hệ thống thoát nước, gửi số liệu về UBND huyện trong ngày 15/4; Khẩn trương rà soát dứt điểm, định kỳ 2 lần/năm đối với diện tích đất thiếu nước và đất không có nước; Phòng TN&MT, phòng NN&PTNT tham mưu thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế diện tích đất có trong quy hoạch diện tích đất sử dụng; Phòng KT-HT phối hợp với phòng TN-MT tham mưu văn bản chỉ đạo trong đó khoanh vùng tuyệt đối không thay đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, không chuyển mục đích và không tách thửa; Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất cần báo cáo cụ thể với UBND huyện các trường hợp có nhu cầu chuyển chủ sở hữu; Các xã rà soát nhu cầu về nhà ở, tổng hợp báo cáo UBND huyện để tính toán về chỉ tiêu đất ở nông thôn; Rà soát báo cáo, QH điểm dân cư nông thôn làm cơ sở giải quyết đất ở cho người dân. Đối với việc rà soát, quản lý quỹ đất hai bên tuyến đường cao tốc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đồng ý với các số liệu mà báo cáo đã đưa ra, phạm vi rà soát là 1km tính từ cao tốc ra hai bên. Tiến hành gộp chung các loại đất thành một loại, có biểu kèm theo; Bổ sung dự án, thống nhất hoàn thiện báo cáo gửi Sở xây dựng đồng thời gửi BTV xem xét, phê duyệt. Đối với dự án khu du lịch sinh thái thác Bạch Vân, xã Quảng An, đồng chí giao UBND xã cùng doanh nghiệp tiến hành khảo sát, triển khai cho mở hoạt động kinh doanh dịch vụ; Giao Ban quản lý dự án lập dự án đầu tư; Xã cần lập phương án quản lý, vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh tạo môi trường cảnh quan, thu hút tiềm năng du lịch tại địa phương. Đối với kết quả rà soát, đề xuất nhu cầu vốn đầu tư thực hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị Y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện, đồng chí đề nghị Phòng Y tế làm đơn vị chủ trì. Phòng Kinh tế – Hạ tầng tham gia vào tính định mức kinh tế kỹ thuật tổng hợp UBND huyện ký và trình thường vụ Huyện ủy. Đối với các nội dung khác, cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh, đảm bảo theo KH, quy định.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)

Trả lời