Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ 09 của BTV Tỉnh ủy

Chiều ngày 8/4/2022, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh; các chi, đảng bộ cơ sở; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện, các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn; hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã truyền đạt đến các đại biểu nội dung NQ số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tập trung nêu rõ mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và phân tích rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở TT&TT truyền đạt NQ số 09 của BTV Tỉnh ủy

Cũng tại hội nghị, Phòng VH&TT huyện đã truyền đạt một số nội dung chính trong Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 18/3/2022 của BTV Huyện ủy thực hiện NQ số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chương trình hành động của BTV Huyện ủy nêu rõ các mục tiêu cụ thể về phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025 và năm 2030 và đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong các lĩnh vực, trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước găn với kiểm tra, giám sát; tăng cường hợp tác, đầu tư phát triển hạ tầng ký thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số….

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau hội nghị này để triển khai thực hiện hiệu quả NQ số 09 của BTV Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các chi, đảng bộ cơ sở, các xã, thị trấn cần quan tâm xây dựng KH cụ thể để thực hiện NQ này; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, MTTQ và các tổ chức chính trị xã huyện các cấp cần tập trung quán triệt, tuyên truyền NQ số 09 của BTV Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện để triển khai sâu rộng, hiệu quả NQ này trong thời gian tới; các đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở quan tâm nắm bắt tình hình, theo dõi việc triển khai thực hiện NQ 09 của BTV Tỉnh ủy tại đơn vị, địa phương.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH