Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 4/8/2021, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả rà soát, đề xuất danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn huyện để trình kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khóa XIV; kết quả rà soát đăng ký nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 trên địa bàn huyện theo Công văn số 5055 ngày 30/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; kết quả thực hiện giao đất rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất; báo cáo rà soát lại kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2021 theo công văn số 2756 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo rà soát các quy định của Thông tư số 09 ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để triển khai hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án nuôi tôm Việt Úc.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung liên quan đến các công trình, dự án đăng ký để trình HĐND tỉnh, các thủ tục hồ sơ, nhu cầu sử dụng đất của người dân; việc giao đất, giao rừng trên địa bàn các xã; danh mục các công trình dự án đề xuất đưa vào Chương trình tổng thể phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS miền núi, biên giới, hải đảo.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với nội dung rà soát, đề xuất danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn huyện để trình kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khóa XIV, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì phối hợp với Phòng TN&MT, phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm để hoàn thiện hồ sơ các dự án công trình; Phòng TN&MT hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện hồ sở đối với các dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã đủ điều kiện để trình Sở TN&MT. Tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công của huyện, của HĐND xã đã thông qua trong năm 2022 để chuẩn bị các hồ sơ xin chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sẵn sàng trình kỳ họp HĐND tỉnh. Đối với nội dung đăng ký nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2025, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, tập hợp nhu cầu của người dân để gửi về cơ quan chuyên môn của huyện để tổng hợp; các cơ quan chuyên môn của huyện cần rà soát lại các quy hoạch để bổ sung đăng ký với Sở TN&MT. Đối với kết quả thực hiện đề án giao đất, giao rừng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện cần tập trung rà soát, đánh giá lại hiện trạng sử dụng đất rừng, việc giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân và quỹ đất rừng còn lại trên địa bàn huyện để đề xuất hướng thực hiện đề án có hiệu quả nhất. Đối với kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm, đồng chí thống nhất với nội dung kịch bản để báo cáo tỉnh, đồng thời yêu cầu bổ sung thêm việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn, đảm bảo các giải pháp tăng thu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà