Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện

Sáng ngày 19/8/2022, BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đã tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong 7 tháng đầu năm 2022 huyện đề nghị xét công nhận cho xã Quảng Tân, Đầm Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân lập đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, UBND tỉnh đã công nhận xã Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiếu mẫu, xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đến nay có 8 xã đạt: 17,87/19 tiêu chí đạt 94%; 55,75/57 chỉ tiêu đạt 97,8%. Thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 có 6 xã đạt: 15,16/19 tiêu chí đạt 79,8%; 69,16/75 chỉ tiêu đạt 92,2%. Thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 có 4 xã đạt 2/4 tiêu chí, 5/10 chỉ tiêu. Đến nay huyện đã đạt 7/9 tiêu chí, 33/38 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Trong những tháng cuối năm, BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện và các xã sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. BCĐ huyện hướng dẫn các xã lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận vùng sản xuất tập trung cho các sản phẩm chủ lực, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. BCĐ huyện tập trung lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện tập trung đôn đốc các xã khẩn trương lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt; triển khai thực hiện thi công các công trình nông thôn mới được đầu tư năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng quy định. Triến khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về thủy lợi, môi trường, tố chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế … theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. BCĐ các xã khẩn trương triển khai thực hiện các tiêu chí về môi trường, cảnh quan, hoàn thiện hồ sơ. Phòng KT-HT tập trung hoàn thành dự thảo về quy định kỹ thuật đối với việc bảo dưỡng, chăm sóc các tuyến đường giao thông ngõ xóm, đường trục thôn. Tập trung thực hiện việc lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường đối với các tuyến đường theo quy định. Đối với các chỉ tiêu, tiêu chí chưa có hướng dẫn cụ thể, các cơ quan tham mưu tập trung hướng dẫn các xã lựa chọn tiêu chí cao nhất trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để thực hiện. Đẩy mạnh việc thực hiện chính quyền số ở các cấp, triển khai lắp đặt hệ thống camera, wifi ở một số điểm công cộng. Tiếp tục hỗ trợ trong việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, sản phẩm OCOP, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong việc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tăng cường hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường tuyên truyền về xây dựng NTM gắn với chuyển đổi số. Các xã tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư đối với các công trình, dự án NTM.

Quốc Nghị