Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 29/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 và kết quả công tác chỉ đạo các nội dung Thường trực Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền giải quyết trong tháng 3/2022. Theo đó, ngay từ đầu năm, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2022. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Kinh tế – xã hội được duy trì, phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 609 tỷ đồng bằng 21,9% kế hoạch, tăng 34,8% so với cùng kỳ, Công nghiệp, TTCN, xây dựng ước đạt 325 tỷ đồng, bằng 15,6% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 595 tỷ đồng bằng 28% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Đến hết ngày 15/3/2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt 20.543 triệu đồng đạt 11% dự toán tỉnh giao, đạt 9% dự toán huyện giao, bằng 50% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các kết luận, quy định của Trung ương khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Đảng bộ huyện khóa XXV; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chủ động chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; xây dựng và triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được nâng lên.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, tập trung nhận định, đánh giá sâu, làm rõ thêm về kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trên các lĩnh vực. Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 khẳng định huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển hướng kịp thời trong trạng thái bình thường mới và phân luồng điều trị F0 tại nhà; thiết lập và vận hành trạm y tế lưu động. Trong công tác xây dựng Đảng, chủ động ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của cấp trên; tập trung định hướng hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội; chăm lo tết, các hoạt động an sinh xã hội. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, bám sát các chương trình, kế hoạch, nghị quyết để bổ sung, hoàn hoàn thiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện; đề cương Kế hoạch phát triển y học dân tộc gắn với dưỡng sinh, phục hồi chức năng; Kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 24-Ctr/HU ngày 9/3/2019 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; Báo cáo giải quyết đơn thư quý I/2022; Quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định và công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)