Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 20/7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí: Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Đánh giá 01 năm thực hiện mô hình an ninh cơ sở.

Các đại biểu tham gia ý kiến

Phát biểu kết luận các nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác tham mưu của Đảng ủy công an huyện trong báo cáo với nội dung tương đối đầy đủ; đồng chí đề nghị trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia, cần bám sát vào các văn bản liên quan, tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương; kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 14/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, kế hoạch số 52 của BTV Huyện ủy để kiểm đếm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Liên quan đến một số nội dung chi tiết, cần bổ sung thêm một số danh mục liên quan đến các văn bản để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đối với các nội dung cụ thể trong báo cáo cần cập nhật thêm quán triệt triển khai của cấp ủy, huyện ủy. Liên quan đến công tác sơ tổng kết đánh giá bổ sung thêm các mục nhỏ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác đầu tư hạ tầng giao thông cần được đặc biệt quan tâm… Đối với đánh giá 01 năm thực hiện mô hình an ninh cơ sở, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo mô hình ANCS cấp huyện trực tiếp là công an huyện sẽ xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch và phân công cụ thể cho các thành viên BCĐ. Các thành viên BCĐ mô hình ANCS cấp huyện thường xuyên hướng dẫn BCĐ mô hình ANCS cấp xã triển khai các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình. Đối với mô hình ANCS cấp xã, đồng chí đề nghị  cần kiểm điểm rõ hơn về các nội dung trong đó làm rõ nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, qua đó khắc phục các tồn tại, hạn chế và phân công phụ trách các công việc cụ thể; rà soát các mô hình cơ sở đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả; phát huy vai trò của trưởng công an cấp xã trong công tác tham mưu cho BCĐ và duy trì tốt chế độ giao ban, chế độ thông tin báo cáo.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về: Kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai và thực hiện Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ”Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghe báo cáo phương án cho thuê khu vực biển; Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030; Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2022

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)