Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nông dân huyện và xã Đại Bình tổ chức ra quân làm sạch rác thải, phao xốp trên biển

Chiều ngày 29/8/2023, Hội nông dân huyện phối hợp với xã Đại Bình tổ chức ra quân làm sạch rác thải, phao xốp trên biển, với sựu tham gia của nhiều lực lượng.

Trong đợt ra quân này, cán bộ, công chức Hội nông dân huyện, xã Đại Bình và người lao động của HTX nông-lâm-thủy sản Đại Thành, xã Đại Bình đã tiến hành dọn dẹp, thu gom rác thải, đặc biệt là phao xốp xung quanh khu vực Đầu Đông trên vùng biển của xã Đại Bình. Sau khi thu gom xong, rác thải, phao xốp được vận chuyển vào bờ xử lý theo quy định.

Hội nông dân huyện vã xã Đại Bình tuyên truyền các hộ nuôi thủy sản chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường biển trong quá trình nuôi trồng.

Đợt ra quân bảo vệ môi trường biển lần này là một trong những hoạt động nhằm tăng cường và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức nhà nước và nhân dân về công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường sống xanh. Đồng thời nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, phao xốp trôi nổi trên vùng biển thuộc địa bàn xã Đại Bình quản lý để đảm bảo cảnh quan, môi trường biển; ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường biển do rác thải, phao xốp trôi nổi gây ra. Bên cạnh đó, Hội nông dân huyện và xã Đại Bình đã tổ chức tuyên truyền đến các hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản các quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản, công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là  việc bảo vệ môi trường biển, công tác thu gom rác thải, phao xốp trên biển.

Quốc Nghị