Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội Nông dân Huyện Đầm Hà Tổ chức tập huấn tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân chính sách mới về nông nghiệp, nông thôn và phòng chống tội phạm năm 2021

Sáng ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đầm Hà phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn về chính sách  mới về nông nghiệp nông thôn và công tác phòng chống tội phạm cho 90 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; Các đồng chí là Chi, Tổ hội nghề nghiệp và hội viên nông dân nòng cốt; Giám đốc các HTX, THT dịch vụ nông nghiệp các xã, thị trấn. Đến dự, chỉ đạo và truyền giảng có đồng chí Nguyễn Văn Đường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh.

Buổi tập huấn diễn ra với 02 chuyên đề: (1).Tuyên truyền các chính sách mới của nhà Nước, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn; liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; về sản xuất công nghệ cao; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Vận động hội viên, nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh trong điều kiện vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế – xã hội theo Kết luận 283-KL/TU, ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 352-KH/HNDTW, ngày 19/7/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (2).Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm: Chỉ đạo của Đảng, nhà nước, của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong công tác phòng chống tội phạm.

Trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân vừa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; vừa động viên hội viên, nông dân nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

La Trường Thọ – Hội Nông dân huyện

Trả lời