Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023

Ngày 30/11, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị nghe tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 09 – CT/HU ngày 08/11/2021 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương án giải quyết một số đơn thư, kiến nghị kéo dài trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 09 – CT/HU ngày 08/11/2021 của BTV Huyện ủy: UBND huyện đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 09-CT/HU, Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo”. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, nhất là đã có báo cáo xin ý kiến đề xuất, kiến nghị với Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Tỉnh có ý kiến tham gia tư vấn giúp đỡ UBND huyện trao đổi những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện Đầm Hà. Trụ sở tiếp công dân từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo khang trang và tại trụ sở tiếp công dân đã được bố trí, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác tiếp công dân. Tổng số vụ việc tiếp nhận trong kỳ báo cáo là: 121 vụ việc, trong đó: số vụ việc đã giải quyết xong là 91/121 vụ việc; số vụ việc chưa giải quyết xong, đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết là 30/121 vụ việc.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Trong cuộc họp, đã nghe tình hình, kết quả giải quyết vụ việc qua tiếp công dân, đơn thư và xin ý kiến chỉ đạo với một số trường hợp: Vụ việc của bà Vũ Thị Hằng, trú tại Tân Đông, xã Quảng Tân và bà Nguyễn Thị Lộc, trú tại Tân Thanh, xã Quảng Tân liên quan đến việc thực hiện kiến nghị tại Thông báo kết luận số 22-TB/UBKTHU, ngày 02/3/2021 của UBKT Huyện ủy; Vụ việc của ông Trần Văn Tịnh, thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên liên quan đến giải phóng mặt bằng; Vụ việc của bà Vũ Thị Minh, trú tại Nhâm Cao, xã Đại Bình liên quan đến việc chi họ Nguyễn tu sửa, xây dựng mộ đã mở rộng, lấn chiếm đất đai…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo”; các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung giải quyết các đơn thư kiến nghị tồn đọng, kéo dài; phân loại các đơn thư, vụ việc có cơ sở giải quyết để ưu tiên, tập trung giải quyết dứt điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức, của từng thành viên Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật; nắm chắc tình hình nhân dân, sớm phát hiện những thiếu sót, bất cập và kiến nghị, phản ánh của nhân dân, các tổ chức để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết ngay từ cơ sở. Tập chung làm tốt công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Đất đai, giải phóng mặt bằng, khai thác, nuôi trồng thủy sản, quản lý đất rừng, công tác đầu tư, xây dựng…Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc xem xét, giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở, hạn chế người dân gửi đơn thư vượt cấp. Phát huy vai trò của Tổ tham mưu giải quyết đơn thư về lĩnh vực đất đai, tài nguyên trên địa bàn huyện.

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)