Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022 về công tác kiểm tra, giám sát

Chiều ngày 14/10/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022 về công tác kiểm tra, giám sát từ cấp huyện đến cơ sở. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành đã khái quát kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022, đồng thời chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở và chi bộ.

Hội nghị cũng đã được nghe những ý kiến trao đổi của một số đồng chí bí thư cấp huyện, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; những tồn tại và nguyên nhân trong việc triển công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở 9 tháng đầu năm đạt tỉ lệ thấp; việc tổ chức, sắp xếp bộ máy ủy ban kiểm tra; việc triển khai tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với cấp cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thành yêu cầu ban thường vụ cấp ủy các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh quán triệt, triển khai khắc phục những tồn tại trong 9 tháng vừa qua đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới; chủ động, tích cực hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đặc biệt là việc thực hiện thẩm quyền của ban thường vụ đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; rà soát, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 và những chỉ đạo tại các văn bản ban hành của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngay sau hội nghị trực tuyến của tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy triển khai một số nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát của huyện trong thời gian tới 

Ngay sau hội nghị trực tuyến của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tại điểm cầu huyện Đầm Hà, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát yêu cầu các chi, đảng bộ quan tâm thực hiện trong thời gian tới: tập trung rà soát chương trình kiểm tra giám sát năm 2022, hoàn thành kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng kết luận các cuộc kiểm tra;  xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện kết luận của tất cả các cuộc kiểm tra, giám sát; đối với các chi bộ vừa tổ chức Đại hội song, cần triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, rà soát quy chế của ban chấp hành, quy định về quản lý sử dụng tài sản; xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34 về chương trình kiểm tra giám sát giai đoạn 2030; kế hoạch của Huyện ủy về Đề án  đổi mới nâng cao chât lượng công tác kiểm tra giám sat của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2023; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phân công cán bộ phụ trách cơ sở hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới.

                                                     Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)