Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày 13/10, Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban Uỷ ban nhân dân huyện để nghe báo cáo về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến: báo cáo kết quả giải quyết về một số vụ việc liên quan đến đơn thư của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại huyện Đầm Hà; Đề xuất các nội dung trọng yếu đưa vào Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; Báo cáo tiến độ triển khai xây dựng kế hoạch trổng rừng thay thế năm 2023 theo Công văn số 5022/UBND-NLN3, ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh; Xây dựng phương án hệ sống điều chỉnh giá đất năm 2023 theo Công văn số 5469/STC-QLG&CS, ngày 04/10/2022 của sở Tài chính; Báo cáo rà soát việc tiếp nhận tài trợ sản phẩm đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 3643/SXD-QH, ngày 29/9/2022 của sở Xây dựng.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Các đại biểu đã tham gia ý kiến trong cuộc họp, làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại hội nghị, Đồng trí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu: Đối với các đơn thư khiếu nại cần giải quyết nhanh chóng những vấn đề còn tồn đọng chậm nhất trong tháng 10 báo cáo kết quả tình hình cụ thể. Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các dự án xây dựng nông thôn mới phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường quản lý sử dụng vốn đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án ngay từ đầu năm; giải ngân vốn đầu tư theo đúng chỉ đạo của tỉnh; nâng cao chất lượng lập báo cáo đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công trong quá trình thi công đảm bảo chất lượng công trình và đảm bảo hiệu quả quản lý, khai thác sau đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục tập trung rà soát công tác cho thuê đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm, kịp thời đối với những vi phạm trong quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là các hoạt động khai thác khoáng sản. Tập trung chỉ đạo GPMB triển khai các dự án công trình đảm bảo tiến độ yêu cầu.

                                                                              Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)