Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại điểm cầu huyện Đầm Hà, dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe các Bộ, ngành hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; rà soát, thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; điều chỉnh địa giới hành chính; việc quản lý tài chính, biên chế…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, tác động đến người dân, doanh nghiệp. Tuy vậy, trước yêu cầu phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là cần thiết, nhằm khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực; đồng thời góp phần tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không gây xáo trộn, ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các ngành, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải có quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kiên định mục tiêu song phải linh hoạt trong điều hành thực hiện và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng thời gian tới. Trong sắp xếp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nơi nào thuận lợi thì làm trước, nơi nào còn khó khăn thì tính toán cho phù hợp.

Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, gắn với đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo không gian phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt lưu ý, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính phải tính toán, đảm bảo hài hòa với các yếu tố đặc thù của từng địa phương, nhất là liên quan đến lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện tự nhiên.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

                                                                  Ảnh: Thu Hiền (Tin: Báo Quảng Ninh)