Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. 

Dự tại điểm cầu Đầm Hà có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị ngành dọc; đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đầm Hà

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết như: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Kết quả làm theo gương Bác chưa thực sự rõ nét. công tác thông tin, tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương sự quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 ở các đơn vị, địa phương thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Trước hết từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân cần phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, các cấp uỷ chính quyền và mỗi đảng viên cần chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng các cấp; siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; giải quyết triệt để những vấn đề đảng viên, nhân dân quan tâm.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

 

 

 

Trả lời