Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 11/2020

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2020 theo hình thức trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể.
Tại điểm cầu huyện Đầm Hà, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện; báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan ngành dọc trên địa bàn; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; trưởng Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025”. Theo đó, tính đến hết ngày 28/10, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Trong đó, có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy và 23 Đảng bộ có tân Bí thư. Đáng chú ý, có 12 đồng chí được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển trong năm 2020 và đều đắc cử, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. 22 địa phương bầu chọn Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những cán bộ lần đầu đắc cử; 41 người tái đắc cử. 29 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 12 người là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Từ những kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó mà kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao và nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã thông tin về “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ Đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế, khu vực”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về thành công, bài học kinh nghiệm của Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nội dung, nội dung kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, công tác phòng chống khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và các sự kiện trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

                                          Ảnh Mai Thắm (tin theo Báo Quảng Ninh)