Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 29 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản việt Nam và nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/5, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 29 – CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản việt Nam 3/2(1930 – 2020) và nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 – 2019).

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt nội dung Chỉ thị số 29 – CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 – KH/BCĐ ngày 4/5/2019 của Ban Chỉ đạo về kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghe lãnh đạo UBND tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng. Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp Viện lịch sử Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nói chuyện chuyên đề về những giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã quán triệt, chỉ đạo các nội dung quan trọng mà các cấp ủy Đảng từ Tỉnh tới cơ sở cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngay sau Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 19 – CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 29 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 19  – CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; phát động phong trào thi đua lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh nhật Bác, hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện vào năm 2021; Cần đặt quyết tâm cao để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại 9/9 xã và huyện về đích nông thôn mới vào năm 2020. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống 90 năm của Đảng, 30 năm đổi mới đất nước, hơn 70 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện, 20 năm tái lập huyện. Giáo dục truyền thống, văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát động phong trào thi đua trong toàn huyện, thi đua phát triển kinh tế xã hội, triển khai các công trình, phần việc từ cấp thôn đến cơ quan, đơn vị để gắn biển chào mừng. Phát triển về du lịch, dịch vụ gắn với phát động các hoạt động bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, hướng tới Đại hội Đảng các cấp. Đánh giá các mô hình thực tiễn để hình thành cơ sở lý luận, phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Đồng chí đề nghị huyện sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, các xã, thị trấn thành lập Ban tổ chức để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các chi, Đảng bộ cần tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 CT/TW của bộ chính trị và chuyên đề kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người.

                            Mai Thắm – Tiến Cường (Trung tâm TT&VH)