Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019

Ngày 1/2/2019, UBND huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Trong năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện đã phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thuỷ sản  đạt 969,6 tỷ đồng, bằng 109,12% kế hoạch, tăng 9,2% cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 46.821 triệu đồng, bằng 142%KH tỉnh giao, bằng 125% KH huyện giao và tăng 13%CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Đến  nay kết đã thêm 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trong toàn huyện lên 06. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, số hộ nghèo giảm từ 577 hộ bằng 5,51% xuống còn 178 hộ bằng 1,68%; giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động đạt 102% KH. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chúc mừng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua, công tác thi đua – khen thưởng và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Đồng thời đề nghị năm 2019, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm 2019 đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 20 ngày 12/12/2018 của BCH Đảng bộ huyện đó là: Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt 1.078 tỷ đồng, tăng 11,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 527 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 14%. Thu ngân sách tại địa bàn đạt 52,1 tỷ đồng tăng 14%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm 0,4% trở lên. Phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành xã Quảng Lâm và 100% số thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và một số chỉ tiêu khác; Tạo bước chuyển biến mới về chất trong phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị trong huyện. Các cơ quan, đơn vị ngay sau tết cần ra quân phát động các phong trào thi đua năm 2019 để triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho xã Tân Bình

Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện trao khen thưởng của UBND huyện cho tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, có 29 tập thể, cá nhân được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen và 76 tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà