Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tổng kết công tác Tín dụng chính sách năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, UBND huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tín dụng chính sách và hoạt động cảu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các phòng ban, các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn triển khai hoạt động tín dụng chính sách đạt nhiều kết quả tích cực. Các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của TW, của tỉnh đã được Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các đơn vị triển khai có hiệu quả. Năm 2023, đã hoàn thiện hồ sơ giải ngân cho 1.693 lượt khách hàng vay vốn, trong đó cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 53 lượt hộ; hỗ trợ vay vốn cho 411 lượt hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa công trình nước sạch, công trình vệ sinh; giải quyết cho 1.188 người lao động có nu cầu vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay xây mới và sửa chữa nhà ở theo NĐ 100 được 38 hộ. Doanh số cho vay đạt 127.660 triệu đồng với trên 1.693 lượt khách hàng vay vốn, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay giải quyết việc làm, nhà ở theo Nghị định 100, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Tổng dư nợ thông qua 14 chương trình tín dụng đạt 348.417 triệu đồng, tăng 48.127 triệu đồng so với năm 2022. Trên toàn huyện hiện đang duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của 107 tổ tiết kiệm và vay vốn.

 

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023 về chính sách tín dụng ưu đãi, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đồng thời, đề nghị thời gian tới các đồng chí thành viên trong Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phối hợp tốt với các phòng ban, các xã, thị trấn và các tổ chức hội, đoàn thể để triển khai tốt các nội dung liên quan đến tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp khách hàng vay vốn. Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi đến nhân dân và thực hiện hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn theo quy định của NHCSXH, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích. Các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách  tại thôn, khu đối với hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ TK&VV. Đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND và Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu cho Ban đại diện phân khai nguồn vốn kịp thời, điều hành linh hoạt để không tồn đọng vốn; thực hiện tốt các công tác giao dịch, chủ động thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách.

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2023

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2023.

Quốc Nghị