Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở; hoạt động của Ban chỉ đạo 35 năm 2023

Chiều ngày 22/12/2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở; hoạt động của BCĐ 35 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC cơ sở và BCĐ 35 huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, cơ quan, đơn vị đã tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; kết quả thực hiện dân chủ ở từng loại hình có nhiều tiến bộ. Gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị. BCĐ thực hiện dân chủ ở cơ sở đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; hướng dẫn thực hiện dân chủ, thường xuyên bám nắm tình hình thực hiện tại cơ sở; MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn thư của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài; công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp và có chuyển biến tích cực.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Trong năm 2023, BCĐ 35 huyện đã lãnh, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đính chính kịp thời các thông tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền các Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC cơ sở và BCĐ 35 huyện phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu dự hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC cơ sở và BCĐ 35 huyện đề nghị thời gian tới BCĐ thực hiện QCDC cơ sở các cấp tập trung tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật dân chủ ở cơ sở và gắn với Kết luận số 20 của Bộ chính trị nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng thực hiện QCDC cơ sở phù hợp với thực tiễn của địa phương. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong việc thực hiện QCDC cơ sở, trong đó xây dựng hiệu quả các mô hình dân vận khéo, nêu cao vai trò của người đứng đầu; quan tâm thực hiện QCDC cơ sở trong các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền liêm chính, thực sự là của dân, do dân, vì dân. Quan tâm đến công tác chuyển đổi số, CCHC. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị BCĐ 35 các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng xử trên không gian mạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Các thành viên BCĐ 35 huyện tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được phân công; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó kịp thời ngăn chặn, đính chính các thông tin sai sự thật, các luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên nền tảng internet, mạng xã hội; tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham mưu, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 1 cách thỏa đáng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền các cấp; Lực lượng Công an, Quân sự chủ động bám nắm địa bàn, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp VP cấp ủy

Các cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận

Nhân dịp này, đã có 3 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận và văn phòng cấp ủy.

Quốc Nghị