Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023

Trong 2 ngày 21-22/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Năm 2023 Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, sớm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2023. Các phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà được đẩy mạnh và đạt kết quả. Kinh tế – xã hội tiếp tục được duy trì và có bước phát triển khá; một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 8.351 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 119,5% cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3.204 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, bằng 113,5% cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 2.542 tỷ đồng bằng 100,1% KH, bằng 122,2% CK. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 2.605 tỷ đồng, bằng 101% KH, bằng 124,3% CK. Công tác quy hoạch, chuyển đổi số, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường và có kết quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả cấp huyện và cấp xã tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát được quan tâm triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã năm 2023.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2024, góp phần xây dựng Đảng bộ Huyện Đầm Hà ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc trong kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát huy tinh thần, đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023 mà Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra;  chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng phát triển.

                                             Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)