Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tham vấn ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày 6/7, tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến vào các nội dung chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Đặng Văn Tuấn- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/7. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2020, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham gia ý kiến vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Tại hội nghị tham vấn, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến  tập trung vào các nhóm vấn đề: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến sơ bộ kế hoạch đầu tư công năm 2021 và chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh….Đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cho các trường tư thục ngoài công lập (trang thiết bị dạy học, hỗ trợ học phí, BHXH cho giáo viên, lương cơ bản cho giáo việc trong thời gian nghỉ hè, hỗ trợ tiền thuê đất, thuê cơ sở mở trường); Quan tâm cơ chế thu hút nguồn nhân lực về công tác tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo Sở Y tế sớm thẩm định và ban hành quyết định mô hình hoạt động tại trạm y tế các địa phương do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, trên cơ sở các ý kiến tham vấn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà tiếp thu, nghiên cứu, tham gia tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

                                                     CTV.Minh Hải