Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tham vấn ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày 5/12, tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến vào các nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIII.  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIII. Ngoài các ý kiến tham gia đóng góp vào các chủ trương, chính sách chung của tỉnh, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào các nhóm vấn đề như: Nghị quyết thông qua biên chế khối Đảng, đoàn thể, quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020; quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024; Nghị quyết về hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Đặc biệt là một số vấn đề liên quan đến Bảo hiểm y tế, điều chỉnh định mức giá dịch vụ y tế ngoài bảo hiểm; chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính, chính sách hỗ trợ người cao tuổi, hỗ trợ học sinh các trường mầm non ngoài công lập; chế tài quản lý, xử phạt đối với việc mua bán, sử dụng một số chất gây nghiện mới.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện đã cảm ơn ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở các ý kiến tham vấn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà tiếp thu, nghiên cứu chuẩn bị các nội dung tham gia kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIII góp phần nâng cao chất lượng các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)