Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá kết quả năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 36 (kỳ họp mở rộng) nhằm đánh giá tình hình công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Năm 2019, huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương với sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trong toàn huyện nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực; 20/21 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó có 8/21 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy đảm bảo sát, đúng và phù hợp; triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm, thống nhất trong hành động; điều chỉnh trong phương pháp làm việc đảm bảo phù hợp, sát sao. Tổ chức Hội nghị chuyên đề để bàn giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ  như tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện hợp nhất tổ chức và nhất thể hóa chức danh; về chất lượng giáo dục; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tôn giáo, các dự án trên địa bàn…. Việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ thực hiện chặt chẽ trên cơ sở rà soát tổng thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo nguồn cán bộ kế cận. Đổi mới hình thức, nội dung đánh giá chất lượng cán bộ, công chức. Chủ động triển khai Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển khai đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Chú trọng giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân; nâng cao vai trò tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ; chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tăng 7 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị (DGI) đứng thứ 2/14 địa phương. Chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” và chủ đề công tác năm của huyện về ” Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch” được triển khai thực hiện tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Kinh tế tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực và tăng so với cùng kỳ: Nông nghiệp tăng 14,4%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 11,2%; Thương mại, dịch vụ tăng 11,9%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tốt, hoàn thành dự toán của tỉnh, của huyện ngay trong tháng 11/2019 và tăng 66% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư đặc biệt quan tâm, nhiều tập đoàn lớn đầu tư trên địa bàn (Tập đoàn TH, Việt – úc); các chỉ số về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, năng lực canh tranh… được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 được các cơ quan, đơn vị, các xã vào cuộc tích cực; đã có 2 xã đạt chương trình xây dựng nông thôn mới; 1 xã và 5/5 thôn hoàn thành Chương trình 135. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo giảm sâu (còn 0,45%); hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT có nhiều đổi mới, tạo ra sức hút đối với đông đảo người dân trong và ngoài huyện; lĩnh vực du lịch bước đầu có những khởi sắc, số lượt khách du lịch đạt 180% mục tiêu đề ra.

Quốc phòng được đảm bảo, hoàn chỉnh thao trường huấn luyện giai đoạn I. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Tình hình nhân dân trên địa bàn ổn định, dư luận xã hội đồng tình với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế cần khắc phục năm 2019 và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; kế hoạch phân bổ ngân sách và đầu tư công năm 2020; kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Đầm Hà trong năm 2019. Đồng chí đề nghị năm 2020, huyện cần quyết tâm triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; Tập trung phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực thủy sản, du lịch, thu hút đầu tư; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh năm 2019 các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đạt và vượt kế hoạch đề ra với những kết quả nổi bật: công tác chỉ đạo điều hành có sự đổi mới, quyết liệt sáng tạo; thu ngân sách đạt được kết quả phấn khởi; việc thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh và của huyện, công tác tổ chức bộ máy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác thông tin tuyên truyền; phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả rõ nét. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nêu rõ những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục và chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2020: Tập trung cao độ, cả hệ thống chính trị để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chủ đề công tác năm (Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; duy trì tốc độ phát triển kinh tế và xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới); Chuẩn bị tốt tổ chức, bộ máy  phục vụ cho tổ chức Đại hội và khi thực hiện sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân, thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã; Xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, tham gia hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm  – Vinh quang Đảng cộng sản việt Nam, Truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Đầm Hà”. Năm 2020 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình dân vận khéo tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết 22 NQ/HU của Huyện ủy về phát triển du lịch và Nghị quyết số 23 – NQ/HU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”  đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Về Dự thảo kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cần tiếp tục rà soát, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Các chương trình, văn kiện, công tác tuyên truyền, khánh tiết cần xây dựng kịch bản, phương án tổng thể,  chi tiết, cụ thể, rõ thời gian, tiến độ thực hiện. Công tác tuyên truyền, xây dựng các ấn phẩm triển khai thực hiện sớm; nâng tầm chất lượng các văn bản tham mưu. Các cơ quan, tiểu ban chủ động, linh hoạt bám sát chương trình và thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho 3 đồng chí

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung 3 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                  Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH )