Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống khủng bố

Ngày 29/7/2019, huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống khủng bố năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Công an huyện giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố (được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2013), gồm 8 Chương, 51 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2013. Luật quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PCKB; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống khủng bố; công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình hiện nay; công tác xử lý ban đầu đối với các vụ việc khủng bố… Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến nhiều vấn đề quan trọng: Nhận dạng đối tượng khủng bố, tình hình và công tác phòng chống khủng bố trong nước và quốc tế giai đoạn hiện nay, công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn tỉnh, xem tư liệu về hoạt động của các lực lượng phản động và tổ chức khủng bố trong nước và trên thế giới…

Công an huyện giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống khủng bố

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống khủng bố, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong huấn luyện, xử lý, giải quyết các vụ việc khủng bố, nghi liên quan đến khủng bố trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà