Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2018

Trong 2 ngày (20 – 21/12/2018), Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2018, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, một số chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ, như: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 9,1%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 18,9%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,1%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 21%, bằng dự toán tỉnh giao phấn đấu. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, chương trình 135 tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, năm 2018 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, 14 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; công tác thu hút, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt kết quả tốt, công tác quản lý đất đai được tăng cường chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, năm 2018 thu nhập bình quân đầu người tăng 20%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,68%; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được tăng cường, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, BTV Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết TW 7,8 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, chuyên đề học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy kiểm điểm tại hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể BTV Huyện ủy và từng đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực mà các đồng chí trong BTV Huyện ủy được phân công phụ trách, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2019, góp phần xây dựng Đảng bộ Huyện Đầm Hà ngày càng vững mạnh.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà