Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà thu ngân sách năm 2018 đạt trên 44 tỷ đồng

Năm 2018 huyện Đầm Hà đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp  thu ngân sách , đến nay thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 44 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

Ngay từ đầu năm với sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành ngân sách, các ngành, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; triển khai đôn đốc thu các khoản thuế, phí, lệ phí, đảm bảo thu đúng, đủ, rà soát tập trung thực hiện tốt việc đấu giá đối với các quỹ đất trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách. Kết quả thu ngân sách đã vượt so kế hoạch của tỉnh giao và HĐND huyện giao.

Đây sẽ cơ sở để huyện Đầm Hà có thêm nguồn lực triển khai các chương trình, dự án động lực, đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề triển khai thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội  năm 2019.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)