Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà năm 2021

Trong 2 ngày 23 và 24/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy năm 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Bám sát Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 5/11/2019 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Đầm Hà đã kiểm điểm tập thể và các cá nhân theo đúng quy định, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cầu thị, công khai, đoàn kết và trách nhiệm. Bản kiểm điểm tập thể BTV huyện ủy đã đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trách nhiệm, đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến tham gia đều thống nhất với nội dung báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV Huyện ủy. Theo đó, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song BTV Huyện ủy Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, ổn định kinh tế – xã hội, giữ vững đà tăng trưởng. 21/21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất trên 03 lĩnh vực ước đạt 5.955 tỷ đồng, duy trì tốc độ phát triển ổn định đạt 105,4% KH, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị sản xuất của 3 khu vực kinh tế: Nông lâm thủy sản 42% ; Công nghiệp, TTCN, xây dựng 28%; Thương mại – Dịch vụ 30%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 14/12/2021 đạt 157.313 triệu đồng đạt 124% dự toán tỉnh giao, đạt 87% dự toán huyện giao, tăng 34% so với cùng kỳ. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 4/8 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 03/8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,25%. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác và xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể được tăng cường. Trong năm 2021, đã ban hành 05 nghị quyết, 11 chương trình, 50 kế hoạch, 01 quy định, 02 quy chế 122 quyết định và 1425 văn bản chỉ đạo khác để triển khai thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển; tập trung trí tuệ và nhất trí cao. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị của BTV Huyện ủy Đầm Hà; các báo cáo kiểm điểm đều bám sát hướng dẫn của cấp trên; các ý kiến tham gia có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào dự thảo báo cáo, có bổ sung làm rõ thêm các nội dung trong báo cáo. Công tác điều hành dân chủ, khách quan. Đối với nội dung báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV Huyện ủy, đồng chí đề nghị cần đánh giá, nhấn mạnh sâu một số vấn đề: Về kết quả, BTV Huyện ủy Đầm Hà đã tập trung quyết tâm, quyết liệt cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của  BTV Huyện ủy; phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất; khẳng định năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của huyện được nâng cao vượt bậc. 21/21 chỉ tiêu đạt cao, toàn diện; tốc độ vượt so với cùng kỳ cao; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được nâng lên; đời sống nhân dân ổn định, hạnh phúc, ấm no, huyện không còn hộ nghèo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về khó khăn, tồn tại hạn chế cần đánh giá, nhận diện, cụ thể những vấn đề  căn bản liên quan đến: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cấp chi bộ; công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng; việc tổ chức thực hiện một số chủ trương của Huyện ủy; kết quả phát triển kinh tế – xã hội so với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của tỉnh; năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Về nhiệm vụ năm 2022, huyện cần bổ sung, làm rõ chủ đề công tác năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề phát sinh. Rà soát, xây dựng cá quy chế dễ hiểu, dễ làm; lãnh đạo trực tiếp, toàn diện; thực hiện chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi hoặc chủ trương một, chương trình mười, hành động một trăm, tránh đột xuất, bất ngờ; quan tâm các giải pháp về thu ngân sách; lựa chọn các bứt phá; xây dựng Đề án, Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng Nghị quyết chuyên đề, kết luận cụ thể về phát triển nông – lâm – ngư nghiệp, tập trung chỉ đạo quyết liệt; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng “Huyện hạnh phúc”, không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)