Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị khách hàng đối với các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước

Ngày 17/11, Kho bạc Nhà nước huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị khách hàng đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. Dự Hội nghị có lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng tài chính – Kế hoạch huyện, các chủ tài khoản và kế toán đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong hội nghị, các đại biểu đã có cơ hội thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản và phòng ngừa các rủi ro pháp lý liên quan đến sử dụng ngân sách. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cũng đưa ra các giải pháp hữu ích để giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoạt động hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng đã cung cấp cho các đại biểu thông tin mới nhất về cơ chế, chính sách tài chính, các quy định, quy trình thanh toán trong kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư, hướng đến tìm kiếm giải pháp phù hợp để giải quyết các công việc thực tế, để rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Hội nghị cũng là dịp để tạo sự kết nối, đồng hành giữa các đơn vị và cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh sự phối hợp trong quản lý tài chính và sử dụng ngân sách.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện Đầm Hà mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị SDNS cần tăng cường nghiên cứu nắm vững các quy định về quản lý tài chính, ngân sách, tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với kho bạc, thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành.

                                                                              Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)