Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quảng Tân

Ngày 18/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân các thôn Tân Sơn, Châu Hà, An Bình xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà. Cùng dự có các đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH  tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Đỗ Khánh Tùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Tổng Công ty cổ phần Vinaconex; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo xã Quảng Tân; cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tân Sơn, thôn Châu Hà, thôn An Bình xã Quảng Tân.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân các thôn Tân Sơn, Châu Hà, An Bình

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống 93 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Đầm Hà đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát triển các tổ chức thành viên nhằm củng cố, mở rộng, hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động, nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Các đại biểu dự Ngày hội

 Những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Tân Sơn, thôn Châu Hà, thôn An Bình xã Quảng Tân đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, cả 3 thôn không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Đầm Hà nói chung và thôn Tân Sơn, thôn Châu Hà, thôn An Bình xã Quảng Tân nói riêng trong thời gian qua. Đặc biệt là triển khai linh hoạt, sáng tạo các chủ trương của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn ở địa phương, hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng chí nhấn mạnh: từ thực tiễn lịch sử và quá trình xây dựng, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của khối đoàn kết, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp to lớn của Đảng ta, nhân dân ta, trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đồng chí đề nghị: các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là thông qua các đoàn thể chính trị – xã hội dưới sự lãnh đạo của cấp ủy; quan tâm chỉ đạo sâu sát, cụ thể, có kế hoạch, có biện pháp tích cực, có kiểm tra, đánh giá; sát dân, gần dân, lắng nghe nhân dân; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, sức mạnh của cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, của huyện; tăng cường chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiệu quả; nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự; nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác, quyết tâm của từng gia đình, từng cán bộ, đảng viên, từng người dân tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội; phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, kỷ luật, đồng tâm của nhân dân vùng mỏ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và 3 máy tính cho nhân dân

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tặng 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và 3 máy tính cho nhân dân các thôn Tân Sơn, Châu Hà, An Bình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Khánh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Khen thưởng cho các gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục 2021 – 2023

Tại Ngày hội, xã Quảng Tân đã khen thưởng cho các hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm liên tục (2021 – 2023).

Một số hình ảnh:

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Đầm Hà

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan tuyến đường lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên địa bàn xã Quảng Tân 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)