Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 29, 30 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư (khóa XII) và sinh hoạt chính trị tư tưởng quý III năm 2018.

Quang cảnh hội nghị
Ngày 12/9/2018, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 29, 30 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư (khóa XII) và sinh hoạt chính trị tư tưởng quý III năm 2018. Dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 24; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; đảng viên các Đảng bộ và các Chi bộ cơ sở thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy quán triệt các Nghị quyết

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và báo cáo viên cấp huyện thông tin, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và tình hình chính trị thế giới, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Chỉ thị. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò của an ninh mạng, mối đe dọa từ không gian mạng đối với đất nước ta để từ đó đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà