Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 17/1, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  cho các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chưa tham gia học tập chuyên đề. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề, trong đó nêu bật những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay… cùng một số nội dung quan trọng khác.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề

Việc tổ chức học tập chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy truyền đạt chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị cần chủ động, tích cực nghiên cứu nội dung chuyên đề, xây dựng chương trình hành động và đăng ký nội dung cụ thể thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)