Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 9/7/2021, tại xã Quảng An, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã bám sát chương trình công tác, giám sát để xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền; tập trung đôn đốc, giám sát UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyêt, do đó việc triển khai thực hiện phát triển KT-XH của huyện trong 6 tháng đầu năm được đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết và đạt được nhiều kết quả tích cực: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.132 tỷ đồng, bằng 103,4% KH, tăng 3,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 722 tỷ đồng bằng 51,9% KH, tăng 27,6% CK; giá trị sản xuất thương mại và Dịch vụ đạt 862 tỷ đồng, bằng 48,2% KH, tăng 19,7% so với CK; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 93.025 triệu đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao, bằng 52% dự toán huyện giao, tăng 187% so với cùng kỳ. Các xã tiếp tục tập trung xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được giữ vững…; thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo Nghị quyết đã ban hành; các cuộc họp định kỳ, giao ban được duy trì theo quy định, từ đó đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, các ổ đại biểu HĐND huyện. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo thẩm quyền đảm bảo đúng Luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Chủ động chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, chương trình tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật định.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thời gian tới Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn cần tập trung rà soát lại để ban hành quy chế phân công nhiệm vụ Thường trực và các Ban HĐND; xây dựng các quy chế về tiếp công dân, quy chế hoạt động của HĐND, chiêu tiêu nội bộ, quy chế tổ chức các kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình và quy định của Luật; chuẩn bị tốt nội dung, chương trình để tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 HĐND huyện, các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026; đối với việc chuẩn bị các danh mục đầu tư công, HĐND các xã, thị trấn cần đảm bảo việc đăng ký các công trình sát thực tế, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân đảm bảo đúng quy định; cần tập trung đổi mới trong công tác tiếp xúc cử tri, tiếp tục hoàn thành các cuộc giám sát theo kế hoạch, các Ban của Hội đồng cần quan tâm hoàn thành các cuộc giám sát, tăng cường giám sát thường xuyên; đẩy mạnh công tác tuyên chuyên hoạt động của HĐND các cấp; các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức phát động các hoạt động thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện (1/11/2001-1/11/2021), phát động thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

 Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu đi thăm mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Quảng An

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà